Asogem

  • Zoeken op merk:

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.


Asogem NV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

 

Indien u met ons contact opneemt via de website, verkrijgen we mogelijk uw persoonsgegevens, waaronder uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres) en andere informatie die u ons bezorgt.

We zullen deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van het opvolgen van deze e-mail en bewaren tot 2 jaar na ontvangst van uw e-mail.


Mogelijk hebben onze IT en software providers ook toegang tot uw gegevens.

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 

- een verzoek om intrekking van uw toestemming (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking).

 

- een verzoek om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens.

 

- een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.

 

- een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

- een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens bescherming.


U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail gdpr@asogem.eu of per brief naar Schaliënhoevedreef 26, 2800 Mechelen, België (t.a.v.Josiane Mertens]) met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.


Indien u met ons contact opneemt via de website en voor zover dit relevant is, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met onderstaande privacy verklaringen en/of een andere privacy verklaring die wij u desgevallend bezorgen.